FLC Team

FLC Team

Sr. No Financial Counsellor Mobile Number
1 Gagandeep Singh 9501907376
2 Gurjit Kaur 9914460401
3 Harpreet Kaur 9803883165
4 Kanwaljit Kaur 8556962440
5 Kirandeep Kaur 8556962440
6 Manjot Singh 9855549007
7 Pawanjit Kaur 9877379460
8 Priya Sharma 6283291206
9 Sukhdeep Kaur 9015510384